Poďme robiť veci inak …

Každý občan, ktorý žije v Okrese Ilava, má možnosť vidieť, ako sa začínajú čoraz viac prejavovať problémy hlavne s kolabujúcou dopravnou infraštruktúrou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.

Občanov širšieho okolia okresného mesta dlhé roky trápi katastrofálna situácia s opakovanými kolapsami dopravy na ceste I/61, ktoré priamo súvisia s dlhodobým uzavretím mosta cez Vážsky kanál v Ilave a stále nedobudovaným priamym prepojením diaľnice D1 s cestou 574 v smere na Prievidzu. Doprava v tejto časti okresu kolabuje aj z dôvodu výrazného zahustenia premávky spustením veľkokapacitného skladu Kaufland a priľahlej priemyselnej zóny… Podobné dlhodobé problémy s dopravou má aj mesto Dubnica nad Váhom a jeho okolie.

Veľkým problémom občanov je aj pokračujúce rušenie a redukcia oddelení spádovej Nemocnice s poliklinikou v Ilave, z ktorej sa stáva doslova nemocnica duchov, kde za posledné desaťročia výrazne klesol rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, služieb a výkonov … Občania každého okresu aj z tých najvzdialenejších obcí musia mať efektívne dostupné  plnohodnotné zdravotnícke zariadenie.

Je čas tieto problémy okresu Ilava, a aj ďalšie, skutočne reálne riešiť a dať konečne týmto riešeniam odpovedajúcu prioritu a váhu.

Niečo o mne…

Narodil som sa v Ilave, mám 51 rokov, som ženatý, otec dvoch  dcér. Po ukončení vysokoškolského štúdia na STU v  Bratislave mojimi pracovnými miestami boli viaceré manažérske pozície  v rôznych zahraničných spoločnostiach. V súčasnosti pracujem v spoločnosti DREVOPAL, s. r. o. ako výrobný manažér. Mám 11-ročné skúsenosti s prácou v samospráve /1998-2010/ ako nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva a 4 roky som tiež zastával funkciu zástupcu primátora mesta /2006 – 2010/. Som zakladajúcim členom neziskovej organizácie Fotoklub POVAŽIE v ktorej od roku 2009 zastávam funkciu prezidenta združenia. Mojimi koníčkami sú fotografovanie a turistika, vo voľnom čase sa venujem opravám IT a A/V techniky a tvorbe web stránok. Rád počúvam pesničky Karla Gotta, ktorého talent bol na túto našu dobu naozaj jedinečný.

Prečo som sa rozhodol kandidovať…

Ako občanovi okresu sa mi v posledných rokoch nepáči spôsob, ako sú riešené hlavne niektoré kritické a havarijné problémy, týkajúce sa hlavne zdravia a bezpečnosti ľudí, žijúcich v tomto regióne. Tiež nie som spokojný do akého stavu sa  dostalo zdravotníctvo v našom okrese a akým spôsobom zastupovali poslanci okresu v TSK záujmy občanov z miest a obcí, ktoré nemali svojho zástupcu v TSK. Kandidujem ako nezávislý kandidát s podporou strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, ktorá týmto spôsobom dala možnosť širokému spektru nezávislých občanov zúčastniť sa nadchádzajúcich volieb. Chcem byť tiež hlasom menších obcí okresu pri presadzovaní ich požiadaviek na pôde TSK a takto efektívne spolupracovať s ich starostami a obecnými zastupiteľstvami.

Aké sú moje priority…

Chcem sa aktívne venovať veciam, ktoré považujem za dôležité ako …

 • fungujúca dopravná infraštruktúra
  v Okrese Ilava
 • starostlivosť o zdravie a poskytovanie adekvátne dostupnej lekárskej starostlivosti pre občanov
 • čo najužšia komunikácia
  a spolupráca s primátormi, starostami jednotlivých miest
  a obcí
 • podpora športu a kultúry
 • fungujúce odborné školstvo
 • podpora záujmovej a voľnočasovej činnosti mládeže
 • rozvoj cestovného a turistického ruchu v regióne
 • presadzovanie ekologických projektov a riešení na skvalitnenie života obyvateľov Okresu Ilava, ochrana životného prostredia

Čo sú pre mňa priority na riešenie…

Čo chcem robiť inak …

Plne funkčný môže byť iba okres s fungujúcou infraštruktúrou a kvalitnými službami pre občanov …